PROJEKT „BEZPEČNÉ KLIMA NA ŠKOLÁCH“

Vysočina Education a Kraj Vysočina připravily projekt s názvem Bezpečné klima na školách, který byl finančně podpořen MŠMT. V rámci projektu bude v průběhu roku 2017 realizováno několik aktivit se zaměřením na cílovou skupinu školních metodiků prevence, okresních metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků Kraje Vysočina, pro které budou připraveny celoroční aktivity. Kromě jiného to bude konference, která by se uskuteční 15. května 2017 v prostorách Krajského úřadu. Rádi bychom na této akci přivítali přednášející, kteří mohou poskytnout užitečné a zajímavé informace z oblasti primární prevence. Předpokládáme účast zástupců z řad odborných institucí, Policie ČR, České školní inspekce, kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty  a dalších subjektů. Dále zrealizujeme několik vzdělávacích setkání v jednotlivých okresech, kde lektory budou zkušení odborníci v oblasti primární prevence, jako je PhDr. Jana Matějková, PaedDr. Zdeněk Martínek nebo odborník přes elektronickou bezpečnost plk. Mgr. Lukáš Habich. O všech těchto aktivitách budou případní zájemci na školách informováni včas e-mailem.   

Kontaktní osobou pro tento projekt je:

Ing. Markéta Metelková

Vysočina Education, metelkova@vys-edu.cz

Administrator

1. 3. 2017 13:43