O nás

Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč je školské poradenské zařízení. Zřizovatelem je Kraj Vysočina.

Pracují zde psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovnice.

Našimi klienty jsou děti, žáci a studenti od předškolního věku do ukončení vzdělávání na střední, popř. vyšší odborné škole, jejich rodiče a učitelé.

Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně.

Objednat se můžete osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem.

V případech, které nejsou urgentní, je třeba počítat s objednací lhůtou asi 1 měsíc.

V krizových situacích je pomoc psychologa okamžitá.

 

Kraj Vysočina zřizovatel organizace.

Administrator

15. 9. 2010 12:15